• (028) 6266 1155
  • 0969 874 640

Hỗ trợ khách hàng

Khuyến mãi mới

Khuyến mãi mới

Saigon Hitech thông báo chương trình khuyến mãi mới về các dịch vụ thiết kế website, tên miền, hosting, server, email server theo tên miền và digital marketing

Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Thông tin hướng dẫn thanh toán khi khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ, sản phẩm và giải pháp của Saigon Hitech Co.,Ltd

Xử lý tranh chấp khiếu nại

Xử lý tranh chấp khiếu nại

Những quy định về xử lý tranh chấp khiếu nại giữa Saigon Hitech với khách hàng và giữa khách hàng với khách hàng của SaigonHitech

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Saigon Hitech quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng và quy trình xử lý về bảo mật thông tin nội bộ, xử lý những vi phạm về chính sách an toàn thông tin theo quy định của pháp luật

Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng

Những quy định về thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Saigon Hitech dành cho khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ, thay đổi hay chuyển nhượng quyền sở hữu dịch vụ