Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký mới, thay đổi thông tin, hồ sơ chuyển nhượng và các vấn đề khác liên quan đến tên miền quốc tế và Việt Nam

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Thủ tục đăng ký

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Bước 1: Kiểm tra tên miền (tên miền đăng ký phải ở trạng thái tự do, chưa ai đăng ký)

Bước 2: Gửi Bản khai đăng ký tên miền (theo mẫu bên dưới) và CMND chủ thể (cá nhân) hoặc CMND người đại diện (pháp nhân)

Bước 3: Đóng lệ phí đăng ký tên miền

Bước 4: Tiếp nhận tài khoản quản trị tên miền do Saigon Hitech tự động gửi vào email đăng ký

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin chủ thể sử dụng sau khi đã đăng ký.

 

Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký mới, thay đổi thông tin, hồ sơ chuyển nhượng và các vấn đề khác liên quan đến tên miền quốc tế và Việt Nam

DỊCH VỤ ĐÃ CUNG CẤP

Thủ tục đăng ký tên miền

Hồ sơ đăng ký tên miền

Hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký

Các loại biểu mẫu tên miền khác