Tên miền

Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký tên miền

Hồ sơ đăng ký tên miền

Hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký

Các loại biểu mẫu tên miền khác

Bảng giá tên miền

.COM phí đăng ký & duy trì: 280.000đ/năm

.NET phí đăng ký & duy trì: 300.000đ/năm

.VN phí đăng ký & duy trì: 830.000đ/năm

.COM.VN phí đăng ký & duy trì: 700.000đ/năm

Tên miền Việt Nam

Được pháp luật bảo vệ an toàn tuyệt đối

Kích hoạt ngay lập tức sau khi đăng ký

CPanel quản trị bằng tiếng Việt dễ hiểu

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tên miền Quốc tế

Thủ tục đơn giản và nhanh chóng

Kích hoạt ngay lập tức sau khi đăng ký

CPanel quản trị bằng tiếng Việt dễ hiểu

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7