SSL và Bảo mật

Sử dụng chứng thư số SSL để bảo mật mã hóa website giúp tăng độ tin cậy khi khách hàng vào website của bạn

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

SSL và Bảo mật

Chứng thư số SSL là giải pháp bảo mật website, webmail, FTP, và các ứng dụng Cloud (điện toán đám mây) một cách hiệu quả nhất.

Sử dụng bảo mật SSL giúp:

- Bảo mật và mã hóa các dữ liệu trao đổi giữa trình duyệt và server

- Bảo mật các giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các dịch vụ truy cập hệ thống

- Bảo mật webmail và các ứng dụng như Outlook Web Acess, Exchange, và Office Communication Server

- Bảo mật các ứng dụng ảo hóa hoặc các ứng dụng điện toán mây

- Bảo mật dịch vụ FTP, Email

Sử dụng chứng thư số SSL còn nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, giúp khách hàng tin tưởng gần như tuyệt đối khi tiến hành các giao dịch với doanh nghiệp trên môi trường Internet.

1. GeoTrust SSL

- Độ mạnh mã hóa đến 256 bit

- Độ dài của khóa 2048 bit

- Dấu Site Seal bảo mật

- Hỗ trợ hầu hết trình duyệt và thiết bị di động

- Triển khai không giới hạn server

2. Comodo SSL

- Độ mạnh mã hóa đến 256 bit

- Độ dài của khóa 2048 bit

- Dấu Site Seal bảo mật

- Hỗ trợ hầu hết trình duyệt và thiết bị di động

- Triển khai không giới hạn server

3. Symantec SSL

- Độ mạnh mã hóa đến 256 bit

- Độ dài của khóa 2048 bit

- Dấu Site Seal bảo mật

- Hỗ trợ hầu hết trình duyệt và thiết bị di động

- Triển khai không giới hạn server

- Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML

Là khách hàng sử dụng các dịch vụ website, server, giải pháp quản lý, marketing… của Saigon Hitech, bạn sẽ nhận được bản quyền các phần mềm bảo mật SSL với giá ưu đãi đặc biệt so với giá bán trên thị trường.

SSL và Bảo mật

Sử dụng chứng thư số SSL để bảo mật mã hóa website giúp tăng độ tin cậy khi khách hàng vào website của bạn

GeoTrust License

Comodo SSL License

Symantec SSL License

Phần mềm khác