PetroVietnam Steel Pipe

PetroVietnam Steel Pipe (PVPIPE) chú trọng về thương hiệu của một đơn vị sản xuất thép chuyên cho ngành dầu khí. Tính năng báo giá và quản lý kinh doanh giúp doanh nghiệp đơn giản hóa khâu quản lý bán hàng

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

PetroVietnam Steel Pipe

PetroVietnam Steel Pipe

PetroVietnam Steel Pipe (PVPIPE) chú trọng về thương hiệu của một đơn vị sản xuất thép chuyên cho ngành dầu khí. Tính năng báo giá và quản lý kinh doanh giúp doanh nghiệp đơn giản hóa khâu quản lý bán hàng

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Giao diện hiện đại, mạnh mẽ

Quản lý đặt hàng và báo giá

Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng

Phân quyền theo phòng ban tùy chỉnh