Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký mới, thay đổi thông tin, hồ sơ chuyển nhượng và các vấn đề khác liên quan đến tên miền quốc tế và Việt Nam

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Thủ tục đăng ký

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Bước 1: Kiểm tra tên miền (tên miền đăng ký phải ở trạng thái tự do, chưa ai đăng ký)

Bước 2: Gửi Bản khai đăng ký tên miền (theo mẫu bên dưới) và CMND chủ thể (cá nhân) hoặc CMND người đại diện (pháp nhân)

Bước 3: Đóng lệ phí đăng ký tên miền

Bước 4: Tiếp nhận tài khoản quản trị tên miền do Saigon Hitech tự động gửi vào email đăng ký

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin chủ thể sử dụng sau khi đã đăng ký.


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

1. Biểu mẫu dành cho Pháp nhân (tổ chức, doanh nghiệp)

Bản khai tên miền quốc tế tổ chức  Bản khai đăng ký tên miền quốc tế (pháp nhân)

Bản khai tên miền Việt Nam (Tổ chức, Công ty)  Bản khai đăng ký tên miền .VN (pháp nhân)


2. Biểu mẫu dành cho Cá nhân

Bản khai tên miền quốc tế cho cá nhân  Bản khai đăng ký tên miền quốc tế (cá nhân)

Bản khai tên miền VN cá nhân  Bản khai đăng ký tên miền .VN (cá nhân)

 

Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký mới, thay đổi thông tin, hồ sơ chuyển nhượng và các vấn đề khác liên quan đến tên miền quốc tế và Việt Nam

DỊCH VỤ ĐÃ CUNG CẤP

Thủ tục đăng ký tên miền

Hồ sơ đăng ký tên miền

Hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký

Các loại biểu mẫu tên miền khác