Dịch vụ

SSL và Bảo mật

GeoTrust License

Comodo SSL License

Symantec SSL License

Control Panel

DirectAdmin dành cho Linux

Cpanel dành cho Windows

Plesk Parallels dành cho Linux & Windows

Email Server

Quản lý Email dễ dàng

Dữ liệu bảo mật an toàn

Tăng giá trị thương hiệu

Chuyên nghiệp hơn trong kinh doanh

Cloud Server

Tốc độ nhanh nhất

Dữ liệu an toàn bởi công nghệ Cloud backup đa điểm

Hỗ trợ cài đặt tường lửa và chống DDOS

Hỗ trợ quản trị & bảo mật miễn phí

Cloud VPS

Giá cho thuê tốt nhất

Tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhất

Bảo mật an toàn nhất

Dữ liệu backup an toàn bởi Cloud